Klub Bilardowy Słupsk - Bilard Słupsk
Najnowsze informacje z Klubu Kosmos - Bilard Słupsk
Zasady gry w bilard
Galeria KLubu Bilardowego Kosmos
Lokalizacja Klubu Bilardowego Kosmos Słupsk
Kontakt z Klubem Kosmos Bilard Słupsk

Zasady gry w bilard - odmiana 8-bil

1. Cel gry
Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy pomocy bili bialej i 15 kolorowych bil numerowanych. Kolorowe bile podzielone są na dwie grupy, przy czym jeden z zawodników rozgrywa bile z numerami 1 - 7 (bile pelne), drugi bile z numerami 9 - 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z numerami wbije do luz wszystkie bile swojej grupy i nastepnie, w oddzielnym uderzeniu, prawidlowo umieści w luzie bile z numerem 8, wygrywa partie.


2. Deklarowanie
Jasno wynikające z sytuacji na stole bile i luzy nie muszą byc deklarowane. W przypadkach wątpliwych przeciwnik moze prosic o zadeklarowanie bili i luzy. Zagrania od band i uderzenia kombinowane nie są uwazane za oczywiste. W takich przypadkach musi byc zadeklarowana, bila jak i luza. Przy deklarowaniu uderzenia nie jest konieczne deklarowanie szczególów takich, jak liczba odbic od band, liczba karamboli itp. Bile, wbite do luz z faulem, pozostają w nich, niezaleznie od tego, do której grupy nalezą. Uderzenie otwierające nie jest deklarowane. Zawodnik otwierający gre moze kontynuowac podejście tylko wtedy, gdy umieści w luzie przynajmniej jedną bile kolorową.


3. Ustawienie bil
Bile muszą byc ustawione przy pomocy trójkąta w górnej cześci stolu, przy czym bila z numerem 8 musi lezec w środku trójkąta. Bila wierzcholkowa trójkąta ma znajdowac sie na punkcie glównym stolu, bile na rogach podstawy trójkąta muszą nalezec do róznych grup, tzn. muszą to byc bila pelna i bila z paskiem.


4. Zmiana otwierającego
Zawodnik, który wygral rozgrywke o rozbicie, decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W grach indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmiane.


5. Faule przy skokach i uderzeniach kijem trzymanym pionowo
Podczas obowiązywania reguly " faul tylko na bialej ", gdy mecz nie jest prowadzony przez sedziego, zawodnik powinien wiedziec, ze uwazane jest za faul, gdy przy uderzeniu mającym spowodowac skok bili, jej ruch po luku lub przy uderzeniu kijem trzymanym pionowo poruszy sie bila nierozgrywana, nad którą lub wokól której mialo byc przeprowadzone zagranie, niezaleznie od tego, czy poruszona zostala reką, kijem, podpórką czy wskutek pchniecia.


6. Prawidlowe uderzenie otwierające (definicja)
By wykonac prawidlowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, grając z pozycji " biala z bazy ", albo (1) umieścic w luzie przynajmniej jedną bile kolorową albo (2) doprowadzic do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe. Jeśli mu sie to nie uda, jest faul i zawodnik wychodzący moze (1) przyjąc pozycje bil na stole i kontynuowac gre lub (2) zaządac ponownego ustawienia trójkąta i zadecydowac, kto ma wykonac uderzenie otwierające.


7. Biala opuszcza pole gry przy prawidlowym uderzeniu otwierającym
Jeśli zawodnik przy prawidlowym uderzeniu otwierającym wybija bialą poza pole gry, (1) bile wbite do luz pozostają w nich ( wyjątek: bila numer 8, patrz punkt 4.9 ), (2) na koncie zawodnika otwierającego wpisywany jest faul i (3) stól jest otwarty. Uwaga: jezeli zawodnik wchodzący do gry poprawia polozenie bialej na baze, nie moze grac bezpośrednio zadnej bili kolorowej znajdującej sie na bazie, chyba ze biala najpierw opuści baze, a nastepnie powróci na nią, trafiając znajdującą sie tam bile.


8. Kolorowa wyskakuje poza stól przy uderzeniu otwierającym
Gdy zawodnik otwierający podczas uderzenia otwierającego wybije bile kolorową poza stól, jest to faul i przeciwnik moze (1) przyjąc pozycje bil na stole i kontynuowac gre lub (2) poprawic polozenie bialej na baze.


9. Bila z numerem 8 opuszcza pole gry przy uderzeniu otwierającym
Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do luzy, zawodnik otwierający moze zaządac ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuowac gre. Jeśli podczas uderzenia otwierającego zarówno biala, jak i bila z numerem 8 opuszczają pole gry, przeciwnik moze zaządac ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i kontynuowac gre z pozycji " biala z bazy ".


10. Stól otwarty ( definicja )
Stól jest otwarty, jeśli grupy bil ( pelne i z paskiem ) nie są jeszcze przyporządkowane zawodnikom. Przy otwartym stole jest dozwolone, wbijanie bili pelnej poprzez bile z paskiem i odwrotnie. Uwaga: bezpośrednio po uderzeniu otwierającym stól jest zawsze otwarty. Gdy stól jest otwarty, dozwolone jest wbicie zadeklarowanej bili pelnej lub bili z paskiem za pośrednictwem bili pelnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8. Jeśli przy otwartym stole bila z numerem 8 jest zagrywana jako pierwsza, zadna bila pelna ani bila z paskiem nie moze byc zaliczona na konto zawodnika zagrywającego. W takim przypadku zawodnik konczy swoje podejście. Wszystkie wbite bile pozostają w luzach. Zawodnik wchodzący wtedy do gry deklaruje dowolną bile, mając wciąz stól otwarty. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidlowo wbite bile pozostają w luzach.


11. Wybór grupy bil
Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezaleznie od tego, czy wbite są bile jednej, czy obu grup. Stól jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Grupa bil zostaje określona, gdy zawodnik prawidlowo wbije zadeklarowaną bile po uderzeniu otwierającym.


12. Prawidlowe uderzenie ( definicja )
Przy wszystkich uderzeniach, z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stól jest otwarty, zawodnik musi najpierw trafic bile swojej grupy i nastepnie (1) wbic bile kolorową albo (2) bialą lub dowolną kolorową bile doprowadzic do bandy. Uwaga: dozwolone jest granie na wlasną bile przez bande, jednak po zetknieciu bialej z kolorową albo bila kolorowa musi wpaśc do luzy albo biala lub kolorowa musi dojśc do bandy.


13. Gra bezpieczna
Jeśli zawodnik po wbiciu wlasnej bili chce ze wzgledów taktycznych zakonczyc podejście, przed uderzeniem musi zglosic gre bezpieczną ( gre na odstawną ). Gra bezpieczna jest traktowana jako uderzenie prawidlowe. Jeśli zawodnik podczas uderzenia bezpiecznego chce wbic bile, musi przed uderzeniem zadeklarowac swojemu przeciwnikowi gre bezpieczną. Jeśli tego nie uczyni i wbije wlasną bile, musi kontynuowac podejście. Wszystkie bile, wbite podczas zagrania na odstawną, pozostają w luzach.


14. Punktacja
Zawodnik tak dlugo kontynuuje swoje podejście, dopóki nie powiedzie mu sie próba wbicia zadeklarowanej bili swojej grupy w prawidlowym uderzeniu. Po wbiciu wszystkich bil swojej grupy zawodnik moze grac bile z numerem 8.


15. Kary po faulu
Przeciwnik ma mozliwośc poprawienia pozycji bialej bili na calym stole, nie ma konieczności gry z bazy z wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym. Zasada ta zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieśc straty przeciwnikowi. Przy poprawianiu pozycji bialej na calym stole zawodnik moze ustawiac bialą bile za pomocą reki lub dowolnej cześci kija, z kapką wlącznie, w dowolnym punkcie stolu, w razie potrzeby wiecej niz raz. Jeśli biala jest juz ustawiona w pozycji do gry, kazde jej dotkniecie, które nie jest prawidlowym uderzeniem, traktowane jest jako faul.


16. Uderzenia kombinowane
Uderzenia kombinowane są dozwolone, jednak bila z numerem 8 nie moze byc grana jako pierwsza, z wyjątkiem zagrania przy otwartym stole.


17. Nieprawidlowo wbite bile
Bila jest wbita nieprawidlowo wtedy, gdy albo (1) podczas uderzenia popelniony zostanie faul albo (2) nie zostanie zrealizowana deklaracja bili i luzy albo (3) przed uderzeniem zadeklarowano gre na odstawną. Nieprawidlowo wbite bile pozostają w luzach.


18. Bile kolorowe wybite poza stól
Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stól, jest to faul i podejście danego zawodnika konczy sie. Jeśli ze stolu zostanie wybita bila z numerem 8, partia jest przegrana. Wszystkie wybite ze stolu bile ustawiane są ponownie na linii powrotów, w kolejności numerów.


19. Zagrywanie bili z numerem 8
Kiedy zagrywana jest bila z numerem 8, popelnienie faulu lub wbicie bialej nie oznacza przegrania partii, chyba ze bila z numerem 8 wpadnie do dowolnej luzy lub zostanie wybita poza stól. Zawodnik wchodzący do gry ma prawo poprawienia pozycji bialej na calym stole.


20. Przegranie partii
Zawodnik przegrywa partie, jeśli zajdzie jeden z nizej wymienionych przypadków: Popelni faul w uderzeniu, w którym wbil bile z numerem 8 ( wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu otwierającym ) Bile z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą kolorową. Bile z numerem 8 wybije poza stól. Bile z numerem 8 wbije do innej luzy niz deklarowana. Wbije bile z numerem 8, zanim uzyska prawo do jej zagrywania. Uwaga: wszelkie zastrzezenia muszą byc wyjaśnione przed nastepnym uderzeniem, inaczej uznane zostaną za niebyle.


21. Sytuacja patowa
Jeśli po trzech kolejno po sobie nastepujących uderzeniach obu zawodników ( razem po sześciu uderzeniach ) staje sie jasne, ze zaden z zawodników nie podejmuje powaznej próby odniesienia zwyciestwa ( decyduje tu ocena sedziego ), poniewaz inne zagranie moze prowadzic do przegrania partii, partie zaczyna sie od początku, przy czym rozpoczyna zawodnik, który rozpoczynal przerwaną partie. Uwaga: Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania partii.


..:: do góry ::..


Zasady gry w bilard - odmiana 9-bil

1. Cel gry
Gra w dziewiątke rozgrywana jest przy uzyciu dziewieciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (bialej). Za kazdym razem zawodnik musi uderzyc bile bialą w bile, która ma aktualnie najnizszy numer na stole. Bile nie muszą byc jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jezeli w wyniku prawidlowego uderzenia zawodnik umieści bile w luzie, pozostaje on przy stole do czasu, az nie trafi bilą do luzy, popelni faul, bądL tez wygra partie, umieszczając prawidlowym uderzeniem w luzie bile z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzac w bile bialą przy ustawieniu bil, jakie zostawil zawodnik schodzący. Jezeli zawodnik schodzący popelnil faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawic polozenie bialej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stolu. Zawodnicy nie muszą zglaszac ani bili, ani luzy. Mecz konczy sie, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbe partii.


2. Ustawienie bil
Bile rozgrywane ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje sie na szczycie i ustawiana jest na punkcie glównym stolu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a bile pozostale w dowolnej kolejności i tak, by sie ze sobą stykaly. Gra rozpoczyna sie z pozycji bialą bila w rece z pola bazy.


3. Dozwolone rozbicie
Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzen, z wyjątkiem: a. zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą bialą w bile z numerem 1 musi (1) umieścic dowolną bile w luzie lub (2) spowodowac, ze co najmniej cztery bile kolorowe dotkną do bandy; b. za faul uwazana jest sytuacja, gdy biala bila zostaje wbita do luzy, wybita poza stól, bądL tez nie zostaną spelnione inne warunki prawidlowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji bialą bilą w rece i moze ją umieścic w dowolnym punkcie stolu; c. za faul uwazana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stól którąkolwiek bile kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji bialą bilą w rece i moze umieścic ją w dowolnym punkcie stolu. Bila kolorowa wybita poza stól nie jest ustawiana ponownie na stole. Wyjątek: bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ponownie ustawiana na stole.


4. Kontynuacja gry
Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidlowym rozbiciu, moze wykonac tzw. wypchniecie ("push out") (patrz punkt 5). Jezeli zawodnik w trakcie prawidlowego rozbicia wbije do luzy jedną bądL wiecej bil, pozostaje on przy stole do czasu, az nie wbije bili do luzy, popelni faul lub wygra partie. Jezeli zawodnik nie wbije bili do luzy albo popelni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego z zawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, az nie wbije bili do luzy, popelni faul lub wygra partie. Partia konczy sie z chwilą umieszczenia w luzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia moze byc równiez przerwana z powodu powaznego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przepisów przegrywa wówczas partią.


5. Wypchniecie ("push out")
Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidlowym rozbiciu, moze wykonac tzw. wypchniecie (push out) w celu ustawienia bialej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchniecia bila biala nie musi dotknąc bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zglosic zamiar wykonania wypchniecia - w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do luzy podczas wypchniecia nie są zaliczane i pozostają w luzie, z wyjątkiem bili z numerem 9. Po prawidlowym wypchnieciu przeciwnik ma prawo wykonac uderzenie z zastanej pozycji, bądL tez nakazac wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonal wypchniecie. Wypchniecie nie jest uznawane za faul, jezeli zaden z przepisów, za wyjątkiem punktów 7. i 8. nie zostal naruszony. Nieprawidlowe wypchniecie karane jest w sposób przewidziany dla określonego typu popelnionego faulu. Po nieprawidlowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grac wypchniecia.


6. Faule
Zawodnik popelniający faul traci prawo do kolejnego uderzenia, a bile wbite podczas uderzenia z faulem nie wracają na stól. Wyjątek: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole. Zawodnik wchodzący zagrywa z pozycji bialą bila w rece z dowolnego punktu pola gry. Jezeli podczas jednego uderzenia zawodnik popelni kilka fauli, są one liczone jako jeden faul.


7. Niewlaściwa bila
Jezeli biala bila uderzy najpierw w bile, która nie ma aktualnie najnizszego numeru na stole, jest to faul.


8. Dotkniecie bandy
Jeśli zadna z bil kolorowych nie zostala wbita do luzy, a bila biala lub zadna z bil kolorowych po pierwszym karambolu z bialą nie dotknela bandy, jest to faul.


9. Poprawienie pozycji bialej bili
Jeśli biala bila znajduje sie w rece, zawodnik moze ją umieścic w dowolnym punkcie pola gry, ale tak, by nie dotykala zadnej bili kolorowej. Zawodnik moze zmieniac pozycje bialej bili, az do wykonania uderzenia.


10. Wybicie bili kolorowej poza stól
Bila, która nie zostala wbita do luzy, uznawana jest za wybitą poza stól, jezeli zatrzyma sie gdzie indziej niz na polu gry. Wybicie bili kolorowej poza stól jest faulem. Wybita bila kolorowa pozostaje poza grą (wyjątek: bila z numerem 9), a gra jest kontynuowana.


11. Uderzenia nietypowe
Jezeli mecz nie jest prowadzony przez sedziego, uznawane jest za faul, gdy podczas uderzenia mającego spowodowac skok bili bialej, jej ruch po luku lub uderzenia kijem trzymanym pionowo poruszy sie bila nierozgrywana, nad którą lub wokól której mial przejśc bilą bialą, niezaleznie od tego, czy bila ta poruszona byla reką, kijem, podpórką itp.


12. Trzy kolejne faule
Jezeli zawodnik popelni trzy kolejne faule w trzech kolejnych podejściach, nie wykonując miedzy nimi prawidlowego uderzenia, przegrywa on wówczas partie. Te trzy kolejne faule muszą sie zdarzyc w trakcie jednej partii. Pomiedzy drugim a trzecim faulem nalezy udzielic zawodnikowi ostrzezenia. Podejście zawodnika rozpoczyna sie w chwili, gdy ma prawo wykonac uderzenie, a konczy sie, gdy nie wbije prawidlowo bili do luzy, popelni faul, wygra partie lub popelni faul pomiedzy uderzeniami.


13. Koniec gry
Gra rozpoczyna sie, gdy przy uderzeniu rozbijającym biala bila przekroczy linie bazy. W trakcie rozbicia zawodnik musi uderzyc bilą bialą w bile z numerem 1. Gra konczy sie wraz z koncem prawidlowego uderzenia, w trakcie którego wbita zostala bila z numerem 9, bądL tez któryś z zawodników uznawany jest za przegranego z powodu powaznego naruszenia zasad gry.


..:: do góry ::..


Zasady gry w bilard - 14/1 nieskończona

1. Cel gry
14/1 - nieskończona jest grą deklarowaną. Zawodnik musi zadeklarowac bile i luze. Za kazdą prawidlowo zadeklarowaną i w prawidlowym uderzeniu wbitą bilą zawodnik otrzymuje jeden punkt i tak dlugo gra dalej, dopóki albo nie wbije zadeklarowanej bili albo popelni faul. Zawodnik moze wbijac 14 bil, ale zanim zagra 15 bile (ostatnią znajdującą sie na stole), 14 wbitych bil zostaje ustawionych w trójkąt jak na początku gry, przy czym miejsce w wierzcholku trójkąta pozostaje wolne. Zawodnik próbuje wówczas tak wbic 15, bile, by przy tym rozbic trójkąt i móc kontynuowac gre.


2. Zawodnicy

Dwóch lub dwie druzyny.

3. Bile uzywane do gry
Standardowy komplet kolorowych bil, ponumerowanych od 1 do 15, oraz biala bila.


4. Ustawianie trójkąta
Ustawia sie standardowy trójkąt, przy czym bila wierzcholkowa znajduje sie na punkcie głównym stolu, bila z numerem 1 w prawym, a bila z numerem 5 w lewym rogu w podstawie trójkąta. Pozostale bile mogą byc rozmieszczone dowolnie i muszą dotykac bil sąsiednich.


5. Wartości bil

Kazda prawidlowo wbita bila oznacza przyznanie jednego punktu dla zawodnika.


6. Uderzenie otwierające

Zawodnik otwierający gre musi albo (1) zadeklarowac bile i luze i nastepnie wbic zadeklarowaną bile w zadeklarowaną luze albo (2) doprowadzic do bandy po karambolu bile bialą i dwie bile kolorowe. Jeśli zawodnikowi nie uda sie spelnic jednego z tych dwóch warunków, wówczas narusza on wymogi uderzenia otwierającego. Za kazde takie naruszenie zawodnik otrzymuje kare dwóch punktów ujemnych. Dodatkowo przeciwnik ma mozliwośc wyboru albo (1) przyjąc pozycje bil zastaną na stole albo (2) nakazac ponowne ustawienie trójkąta i powtórzenie rozbicia
przez tego samego zawodnika. Mozliwośc taka pozostaje w mocy tak dlugo, dopóki nie nastąpi prawidlowe otwarcie, bez naruszenia warunków otwarcia, lub przeciwnik otwierający przyjmie pozycje bil zastaną na stole. Regula kary za trzy kolejne faule nie ma zastosowania przy naruszaniu warunków otwarcia. Jeśli jednak zawodnik po spelnieniu warunków rozbicia umieści w luzie bialą bile, zaliczany jest mu faul i otrzymuje jeden punkt ujemny. Ten faul zaliczany jest do serii określonej w regule trzech kolejnych fauli. Przeciwnik otrzymuje prawo poprawienia pozycji bialej z pola bazy, bile kolorowe pozostają na swoich miejscach.


7. Przepisy gry
Prawidlowo wbita bila upowaznia zawodnika do pozostania przy stole i kontynuowania gry. Zawodnik moze zagrywac dowolną bile, musi jednak przed uderzeniem zadeklarowac bile i luze. Nie jest wymaganie podawanie szczególów uderzenia, takich jak kombinacje, zagrania od band itp. (wszystko, co jest dozwolone). Kazda bila, wbita dodatkowo w prawidlowym uderzeniu, zaliczana jest zawodnikowi jako nastepny punkt.

Przy wszystkich uderzeniach bila biala musi dotknąc bili kolorowej i nastepnie (1) bila kolorowa musi wpaśc do luzy lub (2) bila biala lub kolorowa musi zostac doprowadzona do bandy. Jaś1i przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spelniony, jest to faul. Kiedy bila kolorowa nie dotyka do bandy, ale znajduje sie w odleglości od bandy nie wiekszej niz średnica bili (jeśli to konieczne, sedzia moze dokonac pomiaru), zawodnik moze tylko dwa razy zagrac te bile w zagraniu bezpiecznym. Jeśli to wykona, w nastepnym podejściu tego zawodnika bila ta traktowana jest, jak bila dotykająca do bandy. Mają tu zastosowanie ogólne zasady dotyczące bili dotykającej do bandy, jeśli zawodnik zdecyduje sie grac te bile jako pierwszą.

Uwaga: Jeśli zawodnik w swoim poprzednim podejściu, zanim zagra taką bile, popelnil faul, wówczas moze wykonac tylko jedno zagranie bezpieczne na taką bile. Musi on przy tym uwazac, jeśli zdecyduje sie grac tą bilą, by nie naruszyc regul dotyczących bili dotykającej do bandy. Jeś1i mu sie to nie uda, oznacza to, ze popelnil trzeci kolejny faul i nalozona bedzie przewidziana w takim przypadku kara, dodatkowo oprócz odjecia punkt6w za kazdy faul. W nastepstwie ustawiany jest ponownie trójkąt z 15 bil i rozbicia dokonuje ukarany zawodnik, przy czym musi on wypelnic wszystkie wymogi prawidlowego uderzenia otwierającego.

W momencie wbicia 14 bili gra zostaje zatrzymana z 15 bilą na stole; 14 wbitych bil jest ustawianych ponownie w trójkąt jak na początku, przy czym miejsce na punkcie głównym pozostaje wolne. Ten sam zawodnik kontynuuje gre, liwiając dalszą gre. Zawodnik kontynuujący gre nie musi grac 15. bili, moze zagrywac dowolną bile. wbijając 15. bile - breakball - w ten sposób, ze biala lub 15. bila rozbija bile lezące w trójkącie, umozJeśli 15. bila wpadnie do luzy razem z 14. bilą sposób kontynuacji opisany jest w punkcie 7.6.

Zawodnik moze zadeklarowac gre bezpieczną. Gra bezpieczna jest dozwolona, jeśli mieści sie w ramach niniejszych przepisów. Podejście zawodnika konczy sie wraz z prawidlowo wykonanym zagraniem bezpiecznym, a wbite w uderzeniu bezpiecznym bile nie są zaliczane. Kazda bila, wbita w uderzeniu bezpiecznym, jest ustawiana ponownie na stole.

Zawodnik nie moze chwytac, dotykac ani inaczej przeszkadzac w ruchu bili, podązającej w kierunku trójkąta lub luzy, nie moze takze trzymac reki w luzie. Jeśli to zrobi, popelnia faul umyślny i wówczas odejmuje mu sie 1 punkt za faul oraz dodatkowo 15 punktów, razem 16 punktów, Zawodnik wchodzący do gry po faulu umyślnym moze (1) zaakceptowac polozenie bil i grac z poprawą polozenia bialej bili na baze lub (2) zaządac ponownego ustawienia trójkąta i nakazac przeciwnikowi wykonanie rozbicia, na tych
samych warunkach co rozbicie otwierające gre.

Jeśli 15. bila (mająca pozostac na stole) i/lub biala bila przeszkadzają w ponownym ustawieniu trójkąta, ustawienie bil przeprowadza sie jak nastepuje:

a) Kompletny trójkąt ustawia sie tylko wtedy, gdy: - 14. i 15, bila wbite są jednocześnie; - 15. bila i bila biala jednocześnie koliduje z trójkątem.
b) Jezeli 15. bila koliduje z trójkątem - zostaje przeniesiona na punkt bazy.
c) Jezeli biala bila koliduje z trójkątem, a:

  • 15. bila znajduje sie na polu bazy - biala na punkt bazy;
  • 15. bila znajduje sie na punkcie bazy - biala na punkt centralny;
  • 15. bila znajduje sie poza bazą i punktem bazy - biala na baze.
d) Jezeli punkt bazy jest zajety, bila tam ustawiana przenoszona jest na punkt centralny.


..:: do góry ::..


Słowniczek bilardowy

Banda - elastyczne otoczenie stołu, zapobiegające wypadaniu bil poza stół.

Biała do ręki - w zależności od przepisów gry, zawodnik po faulu przeciwnika może wziąć białą do ręki i ustawić sobie w dogodnym miejscu dla siebie.

Bila pikowa - jedna z bil karambolowych. Jest to najczęściej biała bila z kropką, chyba, że mecz pokazywany jest w telewizji to dla łatwego odróżnienia bila pikowa jest koloru żółtego.

Break - rozbicie, ilość zdobytych punktów w jednym podejściu

Cofnięcie (rotacja wsteczna, cofka) - uderzenie bili białej poniżej jej środka, które powoduje cofnięcie się bili, po odbiciu z bilą zagrywającą.

Diamenty - punkty na obrzeżach stołu dzielące stół na równe części. Ułatwiają ocenę odległości i pomiar kątów.

Dziewiątka - rodzaj popularnej gry. Gra się 9 bilami ponumerowanymi 1-9. Należy uderzać w bile o najniższym nominale na stole i poprawnie wbić bile nr 9.

Fałsze - uderzenie w bile białą z boczną rotacją (w prawo lub lewo).

Faul - nieprawidłowe zagranie (w zależności od zasad gry). Przeciwnik zostaje ukarany oddając ruch przeciwnikowi, a ten oprócz tego może wziąć białą do ręki.

Ferula - część kija na końcu szczytówki. Najczęściej plastikowa (metalową często można spotkać u graczy snookerowych). Uderzenie bili ferulą traktowane jest jako faul.

Frame - określenie w snookerze, oznacza partię.

Gra deklarowana - w grze 8 i 14/1 n. deklarowanie bili (chyba, że sytuacja jest oczywista), którą chcemy wbić do jakiej łuzy.

Gwint - łączy szczytówkę z rączą w kijach dwuczęściowych, skręcanych.

Jump (skok bil) - zagranie techniczne powodujące podskoczenie bili białej, w przypadku trudnego dostępu do bili zagrywanej. Najczęściej do tego celu stosuje się szczytówkę z rozkręconego kija (przed rozkręceniem należy zadeklarować rozkręcenie kija w celu wykonania skoku, ponieważ rozkręcenie kija oznacza poddanie się).

Kapka (tip) - końcówka kija, najczęściej skórzana, przyklejana (czasem przykręcana). Jedna część kija, którą można uderzyć kijem. Należy ją często smarować kredą.

Karambol - odmiana bilardu (zwany też bilardem francuskim). Gra się na stole bez łuz 3 bilami, które wg ścisłych zasad mają się zderzać ze sobą.

Kombinacja (kombi) - zagranie bilą niezadeklarowaną w deklarowaną.

Kreda - służy do smarowania kapki. Należy ją często kredować, aby kij nie ześlizgiwał się podczas uderzenia.

Linia bazy - linia nie wchodząca w skład pola bazy. Oddziela ją na wysokości drugiego diamentu.

Losowanie ala bande - przed grą jest losowanie o to, kto będzie rozpoczynał grę. Uderza się bilę z bazy w kierunku bandy krótkiej, po odbiciu ta, która zatrzymała się najbliżej drugiej krótkiej bandy wygrywa.

Łuzy (kieszenie) - otwory w stole, do których wbija się bile.

Masse - inaczej biała po łuku. Uderzenie kijem prawie w pionie (w zależności od potrzeby zakrzywienia łuku toru białej).

Nieskończona - jedna z odmian gry, inaczej 14/1. Za każdą prawidłowo wbitą bilę otrzymuje się punkt. Gra się do określonej liczby punktów.

Odstawna (safe) - zagranie techniczne, ma na celu utrudnić grę przeciwnikowi.

Ósemka - jedna z najpopularniejszych gier. Zawodnik wbija swoje bile (połówki lub pełne), a później poprawnie wbija bilę nr 8.

Partia - jedna rozgrywka. Kilka partii składa się na cały mecz.

Partia z kija - gracz po udanym rozbiciu (chociaż jedna bila wpadła) wbija wszystkie bile za jednym razem i wygrywa partię.

Partia z podejścia - gracz podczas jednego podejścia wbija wszystkie bile za jednym razem i wygrywa partię.

Pchnięcie - zagranie karane faulem. Zbyt długi kontakt kapki z bilą białą.

Pole bazy - miejsce wyznaczone przez linię bazy. Z tego pola ustawia się białą do rozbicia, lub w ósemce po faulu przy rozbiciu, przeciwnik mając białą do ręki, rozpoczyna z bazy.

Pozycjoner - przyrząd umożliwiający zaznaczenie położenia bili. Stosuje się np. do oczyszczenia bili.

Punkt główny - punkt położony na wysokości drugiego diamentu. Umieszczona jest tam pierwsza bila trójkąta.

Rączka - część kija trzymana ręką. Często owijana nicią, zapobiegającą ześlizgiwaniu się kija z dłoni.

Rękawiczka - niektórzy zawodnicy zakładają rękawiczkę trzypalcową, dla lepszego prowadzenia kija.

Rozbicie - uderzenie rozpoczynające grę.

Rozbijak - niektórzy zawodnicy mają drugiego kija służącego tylko do rozbijania. Jest cięższy, wzmocniony i ma twardszą końcówkę.

Snooker - brytyjska odmiana bilardu. Gra się na największych 12 stopowych stołach. Gra na punkty. Jest 15 bil czerwonych o wartości 1 punkta i 6 kolorowych o wartościach od 2-7 (bila czarna). Maksymalna ilość punktów, jaką można zdobyć to 147.

Snooker - rodzaj zagrania w snookerze znany w grze poolowej jako safe, czyli utrudniony dostęp do bili zagrywanej.

Stop (stoper) - techniczne zagranie tuż poniżej środka bili, powodujące zatrzymanie się białej w miejscu uderzenia bili zagrywającej.

Stół otwarty - sytuacja w ósemce, na początku gry kiedy nie ma jeszcze przydziału bil zawodnikom na połówki i pełne.

Stół zamknięty - sytuacja w ósemce, po stole otwartym, kiedy zawodnik wbija zadeklarowaną bilę. Wtedy następuje przydział na połówki i pełne.

Szczytówka - przednia część kija, zakończona kapką.

Ścigacz (rotacja przednia) - techniczne uderzenie w górną część bili, powodujące toczenie się bili za uderzoną bilą.

Triki (Trick Shots, triki bilardowe) - ciekawe zagrania, bile zachowujące się w zaskakujący sposób. Są też mistrzostwa świata w trickach bilardowych. Bardzo widowiskowy sport.

Trójkąt - przyrząd niezbędny do gry. Układa się w nim bilę.

Wędka (pomocnik, grabki, podpórka) - pomocniczy kij zakończony pająkiem lub krzyżakiem, układa się go na stole i podtrzymuje szczytówkę w celu dogodnego zgrania.

Wypchnięcie (push out) - sytuacja obecna w dziewiątce. Po rozbiciu, kiedy gracz ma niedogodną dla siebie sytuację, może zadeklarować push out i dowolnie zagrać bilę bez karnie. Przeciwnik może zdecydować czy podejmie dalszą grę czy też nie.

Zdzierak - przyrząd do czyszczenia kapki...:: do góry ::..


Prosze wybrać rodzaj gry z górnego menu.

Zasady gry dostarcza portal: www.poolbilard.pl serdecznie dziękujemy.
O KLUBIE | AKTUALNOŚCI | ZASADY GRY | GALERIA | LOKALIZACJA | KONTAKT

Copyright © KOSMOS ! Designed by Lenivi Studio